AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Víno\ Vinařské regiony\
např. hotel kolín

- A B C Č D H J K L M N O P R S Š T U V Z Ž (vše)
Brněnský
Bzenecký
Kyjovský
Mikulovský
Mutěnický
Podluží
Strážnický
Uherskohradišťský
Velkopavlovický
Znojemský
Najdi:
např. hotel Kolín
<<  1   2   3   4   5   6   7  >>
Petrov
Hodonín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Strážnický\
Petrov – Ves v proslulé vinařské oblasti z roku 1400 poblíž zaniklého přemyslovského vodního opevněného hradiště střežícího hranic s Uhry. Lokalita byla narušena výstavbou vodního kanálu. Na západním okraji...
Podivín
Břeclav
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
podivinPodivín – zdejší hrad připomíná již kronikář Kosmas k roku 1067 jako majetek pražského biskupství. Byl obnoven v r. 1099 Břetislavem...
Polešovice
Polešovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Bzenecký\
Víno\ Vinařské regiony\ Uherskohradišťský\
 

V obci stojí římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1733 a pamětní kříž Na Salajce - kamenická práce s korpusem Ukřižovaného z pozdního 18. století. Dále se v obci nachází...

Popice
Popice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mikulovský\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
 

Ves Popice se pod názvem Dobřetín poprvé objevuje v listině z roku 1131. Ves proslula svým vínem, kterým v 16. století zásobovala i panovnický dvůr v Praze. Ve 13. století náležela dolnokounickému...

Popovice
Popovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Uherskohradišťský\
Významnou památkou obce jsou boží muka - poklona sv. Jana Nepomuckého - pocházející z 18. století. V obci se nachází Potomákovo muzeum lidového umění. V katastru obce byly učiněny nálezy keltského osídlení.
Práče
Práče
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
Vesnice vzdálená asi 2 km na západ od Lechovic. Dříve byla obec označována také jako Pračice. Poprvé je písemně doložena z roku 1190. Ve 14. století držel Práče Sezima z Jevišovic a v letech 1374-1531 augustiniánský klášter u sv...
Pravlov
Pravlov
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Brněnský\
 

První zmínka o obci je z roku 1086. V roce 1486 byl Pravlov uznán stečkem, kterému bylo uděleno právo pořádat dva výroční trhy, právo hrdelní a byla mu přidělena pečeť. Dominantou obce je kostel...

Přímětice
Přímětice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
Obec ležící 3,5 km od Znojma, dnes jeho místní část. Významnou památkou je kostel sv. Markéty z konce 15. století, přestavěný na počátku 17. století a v pozdějším období. V obcí se nachází unikátní...
Přítluky
Přítluky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Ves byla založena počátkem 13. století cisterciáckým klášterem na Velehradě. První písemná zpráva pochází z roku 1220, kdy je ve vsi zmiňována fara a kostel. Obyvatelé Přítluk se od...

Prosiměřice
Prosiměřice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
Obec ležící 11,5 km od Znojma. Dominantou obce je farní kostel sv. Jilijí, v jádru raně gotický z druhé poloviny 13. století, později několikrát přestavovaný. Na návsi stojí pranýř z druhé poloviny 16. století .
Radějov
Radějov
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Strážnický\
Dolňácká obec, která leží v údolí potoka Radějovka 5 km jihovýchodně od Strážnice. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven na začátku 20. století v pseudogotickém stylu. V katastru obce byly objeveny nálezy volutové keramiky. Nedaleko obce se...
Rajhrad
Brno- venkov
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Brněnský\
rajhradRajhrad – v městečku je jeden z nejstarších a nejznámějších moravských klášterů z roku 1048 založený českým...
Rakvice
Rakvice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Rakvice jsou poprvé připomínány v roce 1248. Počátkem 13. století byla obec zeměpanským majetkem. V průběhu 13. a 14. století se střídali majitelé a v roce 1512 byla obec přičleněna k hodonínskému...

Ratíškovice
Ratíškovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mutěnický\
 

Patří mezi nejstarší moravské obce. První literární zmínka o existenci Ratíškovic se datuje do let 1131 až 1141. Dřívější osídlení této lokality dokládají...

Rohatec
Rohatec
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Strážnický\
viz. Vinařská oblast Podluží.
Šakvice
Šakvice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Původní ves Číčovice, založená na tomto místě, zpustla počátkem 14. stol. První písemná zpráva o Šakvicích pochází z roku 1371. V průběhu 16. století se v obci několikrát usadili...

Šardice
Šardice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mutěnický\
 

První písemná zpráva o obci je 6. 2. 1286 v rozhodčí listině olomouckého biskupa Dětřicha. Nejstarší stavbou v obci je raně barokní kostel sv. Michaela z roku 1286. Kostel, který stojí na starších...

Šatov
Znojmo
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
satovŠatov – pěkná obec u rakouské hranice je formovaná vínem. Setkáme se tu sním na každém kroku, sídlí tu známý...
Sedlec
Sedlec
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mikulovský\
 

Je ves kolonizačního původu, poprvé zmiňována v roce 1305. Před rokem 1332 se stala součástí mikulovského panství a v 16. století zde vybudovali společný dům novokřtěnci. Řada usedlostí byla zpustošena za...

Šitbořice
Šitbořice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Poprvé je obec zmiňována v roce 1255. Po roce 1551 byla obec majetkem kláštera sv. Anny na Starém Brně. Farní kostel byl postaven v roce 1913 na místě původního kostela. Na prostranství před kostelem stojí socha sv...

Slup
Znojmo
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
slupSlup – v obci kdysi zvané Čule stojí gotický kostel Jména P. Marie z konce 15. století, později barokně upraven. Tzv. Panská rybárna byla...
Starovice
Starovice
Travelasist\ Města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Starovice jsou vsí kolonizačního původu. První zmínka je z roku 1240. Od 13. století byla obec majetkem kláštera Králové na Starém Brně. V obci se nachází kostel sv. Jiří a sv...

Starovičky
Starovičky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Ves je poprvé zmiňována roku 1239. Po roce 1323 se společně s Hustopečemi dostala do držby kláštera Králové na Starém Brně, později Lichtenštejnům. Tradiční obživou obyvatelstva bylo pěstování vinné...

Strachotice
Strachotice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
Obec ležící 11 km od Znojma. Barokní filiální kostel sv. Jiří pochází ze třetí čtvrtiny 18. století. U kostela stojí několik barokních soch. Severně od obce je Starý mlýn, uváděný jako zbytek zaniklé obce Neslovice. Na...
Strachotín
Strachotín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mikulovský\
 

Obec leží na okraji dyjské niv, která byla s výjimkou strachotínského rybníka zatopena střední a dolní nádrží novomlýnské soustavy. V katastru obce je doloženo osídlení již ve...

<<  1   2   3   4   5   6   7  >>
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447