AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
např. hotel kolín

- A B Č D H J K L M N O S Ž (vše)
Brněnský
Bzenecký
Kyjovský
Mikulovský
Mutěnický
Podluží
Strážnický
Uherskohradišťský
Velkopavlovický
Znojemský
Najdi:
např. hotel Kolín
1
- Kyjovská vinařská oblast
Vlkoš
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
Travelasist\ Vinařské oblasti\

Kyjovsko patří k menším vinařským oblastem Moravy, ale jeho vinařství má typicky severní ráz a pod Ždánickým lesem a Chřiby má podhorský ráz. Je to kolem 450 Ha vinic v třiceti jedna...

Archlebov
Archlebov
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První zmínka o obci pochází z roku 1349. Od roku 1437 byl Archlebov městečkem. Poblíž tvrze a dvora byla v roce 1447 vystavěna kaple, na jejímž místě byl v letech 1729-1731 postaven farní kostel sv. Rocha a...

Bohuslavice
Opava
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
bohuslaviceObec zmiňovaná již v roce 1288 u tvrze, která ale zmizela beze stop. Památkou je monumentální barokní kostel Nejsvětější Trojice...
Bukovany
Bukovany
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Bukovany leží v podhůří Ždánického lesa. Původně zde bylo strážní vojsko proti nájezdům Uhrů a Turků z jihu. První písemné zmínky o existenci Bukovan sahají do roku 1131, kdy obec...

Čeložnice
Čeložnice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První písemná zpráva o obci pochází ze 12. století, kdy Čeložnice patřili ­olomouckému biskupskému statku v Šitbořicích. Po smrti Diviše Mirka z Chlumu obec připadla králi...

Dambořice
Dambořice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První písemná zpráva o Dambořicích pochází z listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131, kdy byla obec majetkem břeclavského kostela. Před rokem 1298 stávala v Dambořicích...

Hýsly
Hýsly
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Malá vesnice v údolí Moštěnky v podhůří Chřibů. První písemná zmínka pochází z roku 1131. V části Dolní Moštěnice se nachází zámeček z roku 1719 s...

Ježov
Ježov
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První zmínka o Ježovu je z roku 1373, kdy byl majetkem Vojtiška z Ježova. Dominantou obce je kostel sv. Jakuba. Při tradičních slováckých hodech je můžeme vidět průvod s věncem a kačerem. V obci jsou vinné...

Kyjov
Hodonín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
kyjovKyjov – jedno z center Velké Moravy, pak osada zmiňovaná již v roce 1126 a od r. 1548 královské město. Za husitských válek se přidrželi kalicha ale...
Lovčice
Lovčice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Počátky lidského osídlení na tomto území spadají do doby neolitu. první zmínka o obci pochází z roku 1131. Písemný doklad z roku 1263 uvádí, že původní...

Milotice
Hodonín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
Víno\ Vinařské regiony\ Mutěnický\
miloticeMilotice – perlou jihomoravské vinařské oblasti je jeden z našich nejkrásnějších zámků. Jeho předchůdcem byla gotická tvrz...
Moravany
Moravany
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Vesnice v podhůří Chřibů, byla ve 13. století sídlem vladyků z Moravan a v 16. století buchlovického panství. V obci se nachází pozdně barokní kaple z 19. století se slováckým...

Násedlovice
Násedlovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První zpráva o obci je z roku 1327, kdy patřila starobrněnském­u klášteru Eišky Rejčky. V roce 1565 byla obec prodána Oldřichu z Kounic a připojena k ždánickému panství. Po bitvě na...

Nechvalín
Nechvalín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První zmínka o obci je ve falzu zakládací listiny vizovického kláštera z poloviny 14. století a datované roku 1261. V obci stojí kaple sv. Kateřiny se dvěma zvony. Na kopci se nachází...

Ostrovanky
Ostrovanky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

První písemná zmínka pochází z roku 1131, kdy obec patřila břeclav­skému velkofarnímu kostelu. Ve středověku se obec stala součástí ždánického pan­ství...

Strážovice
Strážovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Obec pod zalesněným strážovickým kopcem Babílom (417 m). Na kopci byly strážné posádky, které dávaly okolnímu obyvatelstvu znamení o blížícím se ne­bezpečí -...

Svatobořice - Mistřín
Svatobořice - Mistřín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
Víno\ Vinařské regiony\ Mutěnický\
 

Původně dvě obce Svatobořice (první písemný záznam z roku 1349) a Mistřín (první zmínka z roku 1228) se v roce 1964 sloučily. Dominantou obce je barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1743...

Žádovice
Žádovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Obec která leží 5 km východně od Kyjova na Hruškovském potoku. První zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy obec patřila kostelu ve Spytihněvsi. Archeologické nálezy v lokalitě na Hradisku...

Žarošice
Hodonín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
Žarošice – Městečko bylo v r. 1322 majetkem královny - vdovy Elišky Rejčky, později patřilo cisterciačkám ze Starého Brna. Je proslulým poutním místem, jedním z nejslavnějších na Moravě. Podle legendy sahá zdejší...
Ždánice
Hodonín
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
Ždánice – Obec která dala jméno Ždánickému lesu leží v příjemné lesnaté krajině. Vznikla v roce 1286 pod gotickým hradem a v r. 1447 se stala městečkem a v roce 1966 městem.V 17. století bylo několikráte zničeno...
Želetice
Želetice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Kyjovský\
 

Významnou památkou obce je kostel sv. Jakuba ze 13. století, barokně přestavěný koncem 18. století. Z původní stavby zůstal zachován presbytář. V katastru obce se nachází přírodní...

1
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447