AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
např. hotel kolín

- B Č D H K M N P R S U V Z (vše)
Brněnský
Bzenecký
Kyjovský
Mikulovský
Mutěnický
Podluží
Strážnický
Uherskohradišťský
Velkopavlovický
Znojemský
Najdi:
např. hotel Kolín
1  >>
- Velkopavlovická vinařská oblast
Popice
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Travelasist\ Vinařské oblasti\
Vinařská Velkopavlovická oblast rozlohou následuje z Mikulovskou oblasti a to je 2400ha. Ani počtem vinařských obcí, kterých je 34, se příliš neliší. Viniční držba je ale více rozdrobena na malé viničky. Révu zde pěstuje přes 5800...
Boleradice
Boleradice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1131. Počátkem 13. století si u vsi vystavěli hrad páni z Klobouk, kteří Boleradice drželi až do poloviny 14. století. Po roce 1620 je vlastnil jezuitský řád. Roku 1537 byla obec povýšena na...
Bořetice
Bořetice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Obec byla založena na počátku 13. století a poprvé je uváděna v roce 1222. V obci se nalézá farní kostel sv. Anny z roku 1680 a barokní hřbitovní brána. U kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1885 a u silnice do Vrbice poklona sv. Floriána...
Borkovany
Borkovany
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
První zmínka o obci je z roku 1210, kdy ji Lev z Klobouk odkázal zábrdovickému klášteru. Před rokem 1672 byl postaven filiální kostel na hřbitově. Dnešní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z let 1746-1753. Architektonicky...
Brumovice
Brumovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Obec je poprvé zmiňována v roce 1250. V roce 1460 obec získal Jindřich z Lipé, který je připojil k hodonínskému panství. V obci stojí farní kostel sv. Antonína Paduánského s gotickými základy, přestavěný v roce 1784 a...
Čejkovice
Čejkovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mutěnický\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

První písemná zmínka o čejkovicích u Hodonína pochází z roku 1248. Příchod rytířského řádu templářů do českých zemí je datován rokem 1222. V tomto období se...

Diváky
Diváky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Z první zmínky o obci se dozvídáme, že ji roku 1210 odkázal Lev z Klobouk zábrdovickému klášteru. Od roku 1581 ji držel jezuitský řád. V místě tvrze ze 14. století byl na konci 17. století vystavěn barokní zámeček. V...
Horní Bojanovice
Horní Bojanovice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Poprvé je obec připomínána v roce 1356, kdy byla majetkem z Kunštátu. V letech 1510-1620 obec patřila Pernštejnům: Významnou památkou obce je kostel sv. Vavřince z 15. století, rozšířený počátkem 18. století. Výzdoba interiéru...
Hustopeče
Břeclav
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
hustopeceHustopeče – původně slovanská osad, ves prvně zmiňovaná v roce 1248, od r. 1572 město, proslulé dobytčími trhy , středisko novokřtěnců –...
Klobouky u Brna
Břeclav
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Klobouky u Brna – Při staré slovanské osadě z 11. století vnikla tvrz, prvně zmiňovaná v roce 1207, obec se stala městečkem v roce 1298 a městem r. 1964. V 19. století bylo významným vlasteneckým centrem. V roce 1589 vystřídal tvrz...
Kobylí
Kobylí
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
První zpráva o obci je z roku 1252, kdy náležela pánům z Obřan. V 16. století zde působila jednota bratrská a sídlili tu novokřtěnci. V obci stojí kostel sv.Jiří, postavený roku 1670 na základech gotického kostela. Zařízení kostela...
Kobylí
Kobylí
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

První zpráva o obci je z roku 1252, kdy náležela pánům z Obřan. V 16. století zde působila jednota bratrská a sídlili tu novokřtěnci. V obci stojí kostel sv.Jiří, postavený roku 1670 na základech...

Křepice
Křepice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

První zmínka o obci je z roku 1349. Roku 1508 byla obec připojena židlochovickému panství. V obci stojí kostel sv. Bartoloměje z roku 1791, jehož vnitřní vybavení pochází z 18. století. U obce bylo objeveno...

Krumvíř
Krumvíř
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mutěnický\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

viz VeIkopavlovická vinařská oblast.

Morkůvky
Morkůvky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Poprvé je obec zmiňována roku 1350. V roce 1543 byla ves prodána městu Brnu a později v 16. století byla včleněna do hodonínského panství. Za obcí se rozkládá hřbitov z konce 18. století.

Němčičky
Brno - venkov
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Brněnský\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

První zpráva o obci, která leží pod Starou horou (230 m) v Dyjsko-svrateckém úvalu jižně od Brna, pochází z roku 1354. Dominantou Němčiček je kaple zasvěcená Narození Panny Marie z roku 1904.

Nikolčice
Nikolčice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

První zmínka o Nikolčicích je ve falzu z 12. století, které se hlásí k roku 1046. Ves náležela staroboleslavské kapitule a od roku 1484 Pernštejnům. V 16. století se zde usadili novokřtěnci z Přibic. V obci se...

Podivín
Břeclav
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
podivinPodivín – zdejší hrad připomíná již kronikář Kosmas k roku 1067 jako majetek pražského biskupství. Byl obnoven v r. 1099 Břetislavem...
Popice
Popice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mikulovský\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
Víno\ Vinařské regiony\ Znojemský\
 

Ves Popice se pod názvem Dobřetín poprvé objevuje v listině z roku 1131. Ves proslula svým vínem, kterým v 16. století zásobovala i panovnický dvůr v Praze. Ve 13. století náležela dolnokounickému...

Přítluky
Přítluky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Ves byla založena počátkem 13. století cisterciáckým klášterem na Velehradě. První písemná zpráva pochází z roku 1220, kdy je ve vsi zmiňována fara a kostel. Obyvatelé Přítluk se od...

Rakvice
Rakvice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Rakvice jsou poprvé připomínány v roce 1248. Počátkem 13. století byla obec zeměpanským majetkem. V průběhu 13. a 14. století se střídali majitelé a v roce 1512 byla obec přičleněna k hodonínskému...

Šakvice
Šakvice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Původní ves Číčovice, založená na tomto místě, zpustla počátkem 14. stol. První písemná zpráva o Šakvicích pochází z roku 1371. V průběhu 16. století se v obci několikrát usadili...

Šitbořice
Šitbořice
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Poprvé je obec zmiňována v roce 1255. Po roce 1551 byla obec majetkem kláštera sv. Anny na Starém Brně. Farní kostel byl postaven v roce 1913 na místě původního kostela. Na prostranství před kostelem stojí socha sv...

Starovice
Starovice
Travelasist\ Města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Starovice jsou vsí kolonizačního původu. První zmínka je z roku 1240. Od 13. století byla obec majetkem kláštera Králové na Starém Brně. V obci se nachází kostel sv. Jiří a sv...

Starovičky
Starovičky
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Velkopavlovický\
 

Ves je poprvé zmiňována roku 1239. Po roce 1323 se společně s Hustopečemi dostala do držby kláštera Králové na Starém Brně, později Lichtenštejnům. Tradiční obživou obyvatelstva bylo pěstování vinné...

1  >>
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447