AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Víno\ Vinařské regiony\ Brněnský\
Travelasist\ Vinařské oblasti\
zpět

- Brněnská vinařská oblast

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Přímo v Brně se odjakživa nacházely vinohrady, první zmínky jsou už z roku 1228. Ale brněnští měšťané mívali velké množství vinic po celé jižní Moravě. Vzdálené vinice si nechávali obdělávat zkušenými vinaři. Brňané mívali nejvíce vinic v Židlochovicích, Hustopečích, Kurdějově, Starovicích a Nosislavi. Pro výsadbu svých vinic dováželi kdysi sazenice z vinařských oblastí Rakouska i z Porýní. Městské brněnské vinařství mívalo tenkrát velký vliv na celkový rozvoj jihomoravského vinařství.

 

Na základě soupisů majetku brněnských měšťanů, pořizovaných pro daňové účely, je zřejmé, že ve středověku zájem měšťanů Brna o vinice a o prodej vína rostl. V roce 1355 představoval jejich majetek uložený ve vinicích 28% z celkové sumy. V roce 1477 to bylo už 41 % a v roce 1509 dokonce 42%. Měšťanům Brna plynul značný přínos ze šenkování vína ve městě. Čím větší počet vinic měl měšťan zapsán v berních knihách města, tím více vína směl do města dovážet, a to nejen z vlastních vinic, ale i vína nakoupeného. Velkou konkurencí pro moravská vína byla už tenkrát vína rakouská, protože byla levnější. Brněnští vinaři si proto vymohli na králi Janu Lucemburském dne 5. dubna 1325 ustanovení, že se v Brně smí od nové sklizně až do Velikonoc šenkovat jen vína m

Adresa:
60200 Brno

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447