AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Víno\ O víně\
zpět

Historie vína

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Réva vinná rostla již před 150 mil. lety, tedy v druhohorách, patří proto mezi nejstarší kulturní rostliny. Vědci předpokládají, že už naši praprapředkové věděli o chuti a účincích moštu z vinné révy. Na území starých Sumerů, našli archeologové karafu s usazeninou vína. Nejstarší víno je staré 7 000 let. Staří Sumerové, byli nejspíše šiřiteli vína do Sýrie, Babilónie, Egypta, Říma a Řecka. Pak se rozšiřovala dál a dál. Díky římským legiím, které se dostali až na naše území (dnešní Jižní Morava), se začalo pěstovat víno i u nás.
 
K rozvoji pěstování vinné révy u nás se postarala hlavně církev. Kláštery zakládali vinice v Čechách i na Moravě. Na úrodných územích učili vysazovat vinnou révu i obyvatele. Dále kláštery stavěli vinné sklepy. První písemná zmínka o víně je z roku 1057, kdy Spytihněv II. Daroval vinice kostelu v Litoměřicích. Z Litoměřic se víno vyváželo i hojně do Německa. Podle legendy se kněžna Ludmila zamilovala do vína, které přivezl jako dar její manžel Bořivoj od Moravského knížete Svatopluka. Ludmila pak založila první vinice na Mělníku.
 
Ve 14. století za vlády Karla IV. se na Jižní Moravě ustanovila horecká práva a viniční řády, které měli na starost vinohradnictví. Karel Iv. byl velkým milovníkem vína a tak poručil poddaným vysazovat vinice na vhodných místech a na 12. let je osvobodil od placení daní. V některých obdobích zakázal Král Karel IV. dovážet víno z ciziny. Od té doby se pěstováním vinné révy začali zabývat kromě církve, také šlechtici a měšťané, ale i poddaní. A díky tomu se začala vinná réva pěstovat na větších územích.
 
Díky Husitským válkám, se v patnáctém století hodně vinic poničilo. Mnoho jich zmizelo úplně a tak se muselo začít zase od začátku. Vinice se, ale začali zase rychle rozrůstat. Vladislav Jagellonský zavedl povinnou kontrolu nad vínem. Tato kontrola se prováděla degustací a evidencí všech vinic. Tato opatření byla vůbec první svého druhu v Evropě. V této době také vychází první odborný spis o výrobě vína a pěstování vinné révy. Ten byl pak přeložen i do německého jazyka. V 16. století se počet vinic na Moravě vyšplhal na neuvěřitelných 20 000 hektarů. Toto číslo je historicky nejvyšší. V šestnáctém století prožívalo pěstování vinné révy největšího rozmachu u nás.
 
V 17. století za doby třicetileté války, vznikly na vinicích nedozírné škody. Z tohoto období se vinaři vzpamatovávali víc jak sto let. V 18. století se moravská vína začala rozdělovat do jakostních tříd. Díky rozvoji průmyslu zažilo vinařství další ránu. Zemědělci začali pěstovat jiné plodiny a občané se začali více zajímat o výrobu piva a k tomu patřilo samozřejmě i pěstování chmele. V 19. Století se k nám do Evropy dostala z Ameriky mšice révokaz a ta poničila všechny vinice v Evropě. Když se podařilo tento problém vyřešit a víno se vrátilo na výsluní, přišly další pohromy v podobě světových válek. Bohužel ani v době komunismu nebylo vínu u nás přáno a tak se pěstovala vinná réva né na kvalitu, ale na kvantitu. Prodávalo se víno ne zrovna dobré kvality. Kvalitní víno si vinaři nechávali hlavně pro sebe, takže kvalitní víno se téměř nikde nepilo.
 
Velký obrat u nás nastal pro víno po revoluci, kdy velkou motivací pro vinaře byl dovoz vína ze zahraničí. Roku 1991, byl založen svaz integrované produkce hroznů a vína. Ten propaguje vývoj ekologického vinařství a zasluhuje se i o rozvoj bio vinic u nás. Po kvalitním víně se u nás začala zvyšovat poptávka a tak se začala zvyšovat i obliba vinařské turistiky. Stát naštěstí vinaře výrazně podporuje.
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447