AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Jihomoravský

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha: 7 196 km2
Počet obyvatel: 1 130 240 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 157,1 obyv./km2
Počet obcí: 672, z toho 47 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Brno 367,7 tis., Znojmo 35,2 tis., Hodonín 26,3 tis., Břeclav 25,7 tis., Vyškov 22.3 tis., Blansko 20.3 tis.
Administrativní centrum:Brno
Přírodní poměry: Pro charakter krajiny je rozhodující poloha území na rozhraní dvou základních geologických soustav: Českého masivu a Karpat. Hranicí mezi jednotkami je široký pás Vně karpatských sníženin zahrnující Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval a Vyškovskou bránu. Do jihovýchodní části kraje zasahuje severní výběžek Vídeňské pánve s bohatými ložisky ropy a zemního plynu. Úvaly patří díky příznivým klimatickým podmínkám a kvalitním půdám mezi nejúrodnější oblasti ČR. Pěstuje se zde vinná réva a teplomilné náročné plodiny. Unikátní krajina je chráněna v CHKO Bílé Karpaty a CHKO Pálava. Severozápadní část kraje je tvořená horninami Českého masivu a vyznačuje se vyšší průměrnou nadmořskou výškou a chladnějším podnebím. Tvoří ji okraj Českomoravské a drahansk&eac
Adresa:
Brno

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447