AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Karlovarský

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha: 3 315 km2
Počet obyvatel: 304 588 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 91,9 obyv./km2
Počet obcí: 132, z toho 28 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Karlovy Vary 51,5 tis., Cheb 33,5 tis., Sokolov 24,7 tis., Ostrov 17,2 tis., Chodov 14,4 tis., Mariánské Lázně 14,1 tis., Aš 12,8 tis.
Administrativní centrum: Karlovy Vary
Přírodní poměry: Karlovarský kraj se rozkládá v nejzápadnější části České republiky. Osou kraje je tok řeky Ohře, který protéká od jihozápadu k severovýchodu širokou sníženinou podkrušnohorského prolomu. Většina území náleží ke krušnohorské soustavě. Pouze na jihozápadě zasahuje na území kraje Český les a na jihovýchodě Poberounská soustava. Podkrušnohorské pánve ( Chebská a sokolovská) na území Karlovarského kraje oddělují pohraniční horské pásmo Krušných hor a smrčiny na severu a severozápadě od slavkovského lesa na jihu. Ve východní části je sníženina Podkrušnohorských pánví přehrazenavulkanickým komplexem Doupovských hor. Krušné hory zasahují na území kraje svou nejvyšší jihozápadní částí včetně nejvyššího vrcholu celého pohoří - Klínovce 1 244 m.n.m,. Pro jejich vrcholovou část jsou tipické zarovnan&ea
Adresa:
Karlovy Vary

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447