AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Královohradecký

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha: 4 758 km2
Počet obyvatel: 547 296 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 115 obyv./km2
Počet obcí: 448, z toho 43 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Hradec Králové94,7 tis., Trutnov 31,2 tis., Náchod 21,2 tis., Jičín 16,2 tis., Dvůr Královénad Labem 16,2 tis.
Administrativní centrum:Hradec Králové
Přírodní poměry: Povrch Královohradeckého kraje se vyznačuje velkou vertikálníčlenitostí. Z Polabskénížiny na jihu se zvyšuje severním směrem. Součástíkraje jsou dvě staráhercynskápohraničnípohoří Krkonoše a Orlickéhory. V Krkonoších se nacházínejvyšší hora v ČR - Sněžka 1 602 m.n.m. Horskýmasíf přecházípostupně v pahorkatinu, kterázasahuje hluboko na jih. Jižnía středníčást kraje vyplňuje Českátabule tvořenákřídovými sedimenty s typickou krajinou pískovcových skalních měst. Plošně největší je Adržpašsko - teplickéskalníměsto, hojně navštěvovanéjsou Prachovskéskály a Českýráj. Královohradeckým krajem protékajířeky Labe, Metuje, Úpa, Orlice a Cidlina. Na povodíLabe byly postaveny dvě vodnínádrže - Labskáu špindlerova Mlýna a LesKrálovstvíu Dvora Králové
Adresa:
Hradec Králové

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447