AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Liberecký

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha:3 163 km2
Počet obyvatel: 427 563 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 135,2 obyv./km2
Počet obcí: 215, z toho 36 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Liberec 97,4 tis., Jablonec nad Nisou 44,6 tis., Česká Lípa 38,8 tis., Turnov 14,4 tis., Turnov 14,4 tis.,  NovýBor 12,2 tis.
Administrativní centrum: Liberec 97,4 tis. obyvatel
Přírodní poměry: Libereckýkraj je výrazně rozdělen na jihozápadníméně členitéúzemív povodíPloučnice a hornatou severovýchodníčást. Nejvyším bodem kraje je 1 435 m vysokývrchol Kotel nedaleko Harrachova na Semilsku. Nejnižší bod kraje leží v místě, kde řeka SmědáopouštíČeskou republiku. Nejznámějším vrcholem Libereckého kraje je vrchol Ještěd 1 012 m.n.m. Mezi významnévrcholy patří Smrk 1 124 m.n.m a Jizera 1 122 m.n.m. Územím kraje procházíhlavníevropskérozvodí, kteréodděluje řeky odvádějícívodu do Severního a Baltského moře. Vydatnézdroje povrchových vod v horských oblastech a podzemních vod zejména v severočeskékřídovétabuli vytvářejíz Libereckého kraje významnou zásobárnu pitnéa užitkovévody celostátního významu. Přírodním potenciálem kraje jsou kvalitn&ia
Adresa:
Liberec

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447