AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Města a obce\
Travelasist\ Města a obce\ Vinařské města a obce\
Víno\ Vinařské regiony\ Mikulovský\
zpět

Mikulov

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
mikulovMikulov – historické město, městská památková rezervace, dominantní památkou je zámek, stojící na místech opevněného hradiště z 11. století. To vystřídal v 13. století románský hrad, ve 14. století mohutně opevněný. Ten v roce 1426 marně dobývali husité, ale renesanční pevnost vyplenili v roce 1645 Švédové a po dalším požáru v roce 1719 byl zámek přestavěn barokně a později i klasicistně. Ustupující německá armáda zámek vypálila a zničili se tak i cenné sbírky Moravského muzea. Po válce byl zámek zrekonstruován a dnes je ti expozice regionálního muzea Mikulov. Osad pod původním hradem byla zmiňovaná v roce 1249, v roce 1322 bylo založeno město, které až do r.1575 vlastnili Lichtenštejnové. A potom do roku 1945 Dietrichštejnové. Z památek jmenujme zbytky gotického opevnění ze 14. století zv. Kozí hrádek, řadu renesančních a barokních domů a barokní sloup Nejsv.Trojice z 18.století na náměstí. Kostel sv. Václava z 15. století je pozdně gotický, piaristická kolej z kostelem sv. Jana Křtitele je nejstarší u nás z roku 1631 a má klenbu zdobenou monumentální freskou od Maulbertsche z let 1466 – 67. Z Loretánského kostela na náměstí zbylo po požáru jen dvouvěžové průčelí z 18. století, loď byla
Adresa:
69201 Břeclav

Další možnosti:

Klentnice (Pálava a Břeclavsko)
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447