AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Olomoucký

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha: 5 268 km2
Počet obyvatel: 639 423 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 121,4 obyv./km2
Počet obcí: 397, z toho 27 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Olomouc 100,8 tis.,  Prostějov 47,2 tis., Přerov 46,9 tis., Šumperk 28,5 tis.
Administrativní centrum:Olomouc
Přírodní poměry: Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd 1 491 m.n.m. Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Osu střední a jižní části kraje tvoří řeka Morava, jejíž hladina u Kojetína je nejníže položeným bodem kraje 192 m.n.m. Kraj leží na rozhraní České vysočiny a Západních Karpat. Územím krajem probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. Hlavní řekou je řeka Morava, severní část je odvodňována do povodí Odry. Vyjímečné jsou na území krasové ostrůvky s pěti veřejnosti přístupněnými jeskynními systémy. Nejdelší jsou Javořičské jeskyně na Olomoucku s bohatou krápníkovou výzdobou. Na území kraje leží také nejhlubší propast v ČR - Hranická propast. Dosud zjištěná hloubka propasti je 274,5 metrů, ale předpokládá se , že je mnohem hlubší. Její dno vyplńuje krasov&
Adresa:
Olomouc

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447