AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Pardubický

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
 
Rozloha: 4 519 km2
Počet obyvatel: 505 285 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 111,8 obyv./km2
Počet obcí: 452, z toho 32 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Pardubice 88,2 tis., Chrudim 23,5 tis., Svitavy 17,3 tis., ČeskáTřebová16,7 tis., Ústínad Orlicí15 tis.
Administrativní centrum:Pardubice
Přírodní poměry: Krajina Pardubického kraje zahrnuje jak úrodnéPolabí, tak členitýhorskýreliéf okrajových pohoří. Osu územíkraje  tvoří tok Labe a dolnítoky jeho přítoků. Výraznou dominantou rovinného reliéfu Polabíje nevulkanickýsuk Kunětickéhory severovýchodně od Pardubic. Směrem k okrajům se reliéf tabule zvedáa vytváří systém kuest, dobře patrnýna Hřebečovském hřbetu. V pískovcových a slínovcových souvrstvích se vytvořilyskalnístěny, kterépůsobením exogeních činitelů selektivně zvětrávajía vytváří často bizardníútvary. Příkladem takových to útvarů jsou Budislavskéskály s přírodnírezervacíMaštale nebo přírodnípamátkou Pivnice. Do jižníčásti kraje zasahujíŽďárskévrchy a klínovákra Železných hor s nejvyšším vrcholem Pešava 637 m.n.m. vých
Adresa:
Pardubice

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447