AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Středočeský

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha: 11 015 km2
Počet obyvatel: 1 144 071 ( k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 103,9 obyv./km2
Počet obcí: 1 146,  z toho 74 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Kladno 69,4 tis.
Administrativní centrum: Praha
Přírodní poměry: V nepříliš členitém reliéfu Středočeského kraje převládají na severu roviny, na jihu a jihozápadě vrchoviny, vrcholem Tok v Brdech 864 m.n.m. Úrodnou střední částí kraje protéká Labe. Řeka opouští Středočeský kraj na Mělnicku nejnižším místem jeho území 153 m.n.m. Osu západní části kraje vyznačuje nejvodnatější labský přítok Vltava, přehrazený několika stupni vltavské kaskády - vodní nádrže Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané. Severovýchod kraje odvodňuje řeka Jizera.Specifické formy reliéfu představují na severu kraje pískovcová skalní města a na jihozápadě Český kras. Nejcennějšími částmi Středočeského kraje jsou chráněné krajinné oblasti : CHKO Kokořínsko, CHKO Křivoklátsko, CHKO Český les, CHKO Blaník, CHKO Český ráj   
Obyvatelstvo a sídla: Poloha kraje výrazně ovlivňuje jeho sociální i ekonomick&
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447