AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Kraje\
zpět

Vysočina

Informace
Akce
Služby
Vytištěno z www.vseOvinu.cz
Rozloha: 6 790 km2
Počet obyvatel: 510 114 (k 1.1.2005)
Hustota zalidnění: 75,1 obyv./km2
Počet obcí: 704,  z toho 33 měst
Další větší města a počty obyvatel k 1.1.2005: Jihlava 49,9 tis., Třebíč 38,7 tis., Havlíčkův Brod 24,3 tis., Žďár nad Sázavou 24 tis.
Administrativní centrum:Jihlava
Přírodní poměry: Kraj Vysočina leží v centrální části Česko - Moravské soustavy. Většinu území vyplňuje Českomoravská vrchovina, pro kterou je tipický mírně zvlněný pahorkatinný reliéf s četnými sníženinami. Nejvyšší částí je na severovýchodě Hornosvratecká vrchovina s nejvyšším vrcholem Devět skal 863,3 m.n.m a v jihozápadní části kraje Javořičská vrchovina s nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny Javořicí 836,5 m.n.m. Území kraje je pramennou oblastí významných českých a moravských řek, prochází jím hlavní evropské rozvodí mezi řekami Doubravou, Sázavou a Želivkou na jedné straně a Svratkou, Oslavou, Jihlavou a Moravskou Dyjí na straně druhé. Na řadě vodních toků byly postaveny údolní nádrže, některé jsou významnými zdroji pitné vody z celorepublikového hlediska. Jedná se především o vodní
Adresa:
Jihlava

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447